Отворена е постъпилата оферта в обществената поръчка за избор на изпълнител за изработване на технически проект за кръгово кръстовище на път III-208 Провадия – Айтос при 92-ри км и на мерки за успокояване на движението на входа на гр. Айтос.

На 22 септември около 09.00 ч. в района на вътрешен земен път между с. Малка поляна и с. Караново, поради движение с несъобразена спрямо релефа на пътя скорост, самостоятелно катастрофира,