Приключи обучението по доброволческата програма за реакция при наводнения и пожари за община Камено. 14 участници преминаха успешно през 5-дневното обучение, за което получиха сертификат лично от кмета Жельо Вардунски и Деян Стоянов - началник на Втора РСПБЗН-Бургас. 

Полицейското управление в Камено става полицейски участък. Заповедта е на министър Бойко Рашков, а от днес служителите в управлението подписват заповедите си за преназначаване. Те вече ще са на щат към Второ районно управление в Бургас.