В навечерието на празника на българската просвета и култура – 24 май, на официална церемония в салона на НЧ „Просвета 1888”  бивши и настоящи учители и читалищни дейци от Община Поморие бяха наградени с плакети и грамоти. Церемонията се провежда за трета поредна година по инициатива на кмета Иван Алексиев. 

Според карта на Института по биоразнообразие към БАН, цяло Поморие е необходимо на видрите и ще се наложи евакуация на населението от града. 

За това съобщиха с чувство за хумор от Национална асоциация „Българско Черноморие” и приложиха въпросната карта.

На 16 май от 10:30 часа в „Сан Марина” в Поморие ще се проведе среща с гл. ас. д-р Десислава Сопотлиева - Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН, на тема: природни местообитания от защитена зона „Поморие” от мрежа Натура 2000. 

Нумизматите знаят, че най-ценната българска монета е 100-те златни лева от 1894 г. с лика на княз Фердинанд.

Една от тези се продава в интернет, в специализиран за сайт за търговия, а собственикът е от Поморие.

В дните от 4-ти до 6-ти май, на лятната сцена на НЧ „Светлина 1939”, концерти на състави от Поморие, Бургас и побратимения град Нео Анхиало, Гърция ще забавляват жителите и гостите на  Поморие .