28 вили ще строят до Ропотамо

Комплекс от 28 вилни сгради предстои да бъде изграден в Приморско, местност Шопака. Къщите ще са на един или два етажа с височина до 7 метра и капацитет до четирима души. Това става ясно от инвестиционно предложение, качено в сайта на РИОСВ – Бургас, за ОВОС, видя Economic.bg.

Възложител на проекта е Мартин Светославов Маринов, който е собственик на земята, която е била земеделска, но е със сменен статут.

Местност Шопака е разположена между държавен път Бургас – Резово, държавен път Приморско – Ясна Поляна – Бургас и стопанска зона на гр. Приморско.

С времето тази местност се налага като място за търговска и складова дейност, основно за продажба на строителни материали. В района са изградени три големи хипермаркета, както и бензиностанция.

Компанията, която се занимава с инвестиционното проектиране, е „Геопроект – Приморско „ЕООД. Фирмата е регистрирана през 2005 г. в гр. Приморско, а едноличен собственик на капитала и управител на компанията е Дамян Димитров Петков, според данни от Търговския регистър.

Собственикът на земята, върху която има план да бъдат изградени вилите, е Мартин Светославов Маринов. 

Той е собственик на „Кайт-Сърф зона“ ЕООД. Фирмата е основана през 2007 г. и се занимава с обучение за придобиване на правоспособност за управление на превозни средства, както и отдаване под наем на средства за воден транспорт.

Отрицателно въздействие върху природата?

В становището на Регионалната инспекция по околна среда и водите – Бургас от 8 април се казва, че проектът има вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видовете и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона „Ропотамо“.

В резултат на всичко това от регионалната инспекция искат да се изготви подробен доклад за оценка на степента на въздействие върху защитената зона. 

Да се представят смекчаващи мерки за „предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно отстраняване на неблагоприятните въздействия от осъществяване на инвестиционното предложение върху видовете, извън тези, предмет на опазване на защитената зона“ – пишат още от регионалната инспекция.

 

Добавете коментар


Защитен код
Обнови