Нов казан за ракия ще правят в Средец

На населението на Средец не стига един казан за изваряване на ракия. Това става ясно от документация, внесена в РИОСВ Бургас, за изграждане на нова ракиджийница.

Инвестиционното предложение е „Изграждане на гумаджийница, навес и казан за ракия в поземлени имоти, находящи се в местността Долапски баир, землище на Средец“. Инвеститор е Станислав Петров Стоянов.

Действащата ракиджийница в момента в Средец е на изхода на града по пътя за Ямбол. Освен това в къщите по селата в общината има много нелегални казанчета за изваряване на благодатната алкохолна течност.

***

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас ще преценява необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на новия ракиен казан в Средец. 

Площта не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000). 

Най-близко разположената защитена зона е BG0000198 „Средецка река” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Текст burgasdream.com

 

Добавете коментар


Защитен код
Обнови