Реките Средецка и Факийска почти преливат

След публикации за преливане на реки в Югоизточна България, Басейнова дирекция „Черноморски район“ и „Напоителни системи“ ЕАД – клон Бургас провериха реките Средецка и Факийска. 

Извършен беше оглед на река Средецка, преминаваща през землището на с. Дебелт, община Средец, от километър 4+ 300 до километър 7+ 000 от точката на заустване на реката в язовир Мандра.

Констатирани са четири нарушения на предпазната насипна дига на река Средецка, образувани след обилни дъждове през есента на 2014 г. По време на проверката нивото на реката бе по-високо от обичайното за сезона, но реката е в собственото си корито и от четирите нарушения на дигата няма преливане на води в земеделските земи. 

За извършване на корекция на река Средецка „Напоителни системи“ ЕАД провежда обществена поръчка за избор на външен изпълнител.

При проверката нивото на река Факийска в землището на с. Димчево, община Бургас е по-високо от нормалното, но реката е в собственото си легло. От направения обход от моста над селото до точката на заустване на реката в язовир „Мандра“ не са констатирани нарушение на предпазната насипна дига и Факийска не прелива в земеделските земи. 

Земеделските земи в землището на село Димчево са разположени в отводнителната система „Димчево“, стопанисвана от „Напоителни системи“ ЕАД. Те се отводняват денонощно посредством помпена станция, която в момента на проверката работи на пълна мощност.

Язовир „Мандра“, в който се вливат и двете реки все още няма наличен свободен воден обем, прелива и по този начин затруднява допълнително естественото оттичане на водите им. 

 

Добавете коментар


Защитен код
Обнови