Ромската махала в с. Дебелт дължи 21 000 лева на ЕВН и над 7000 лева на ВиК, затова нито се откриват нови партиди за електромери, нито пък се пуска вода до къщите, които пък се оказват незаконни.