Съкровища откриха при разкопки в община Царево

Археологическите проучвания, под ръководството на Даниела Агре от НАИМ-БАН и Деян Дичев,

на укрепените домове от късноелинистическата епоха край селата Бродилово и Синеморец, община Царево през сезон 2015 г. приключи с много добри резултати. 

Двата дома са разположени на естествено укрепени места в непосредствено близост до река Велека. В тях са живели местни парадинасти, владеели тази част на Странджа. Домовете са оградени с масивна каменна стена, като дебелината на стената при обекта край с. Бродилово е около 2,40 м. В най-достъпната част и на двата обекта са изградени кули. През сезона, във вътрешното укрепено пространство на обектите продължи проучването на помещения със стопански и жилищен характер. И при двата обекта се откриват голям брой луксозни керамични съдове (гръцки импорт), както и керамични съдове местно производство. Вносните съдове са основно амфори и мегарски чаши с място на производство в района на Пергамското царство. 

При дома в Бродилово е открито голямо количество желязна шлака и железни заготовки. Безспорно, като най-значим научен резултат през този сезон при обекта в Бродилово, е откриването на две изключително интересни монетни съкровища. В състава на първото съкровище освен сребърни тетрадрахми на Маронея, Одесос, Тасос, бронзови монети на Мостис,  Садала ІІ Астейски и синът му Котис ІІ Астейски, влизат сребърни гривни и обеци. Второто съкровище се състои от  сребърни тетрадрахми на градовете Одесос, Месембрия, Атина, Маронея и на тракийския владетел Мостис. Без съмнение, с най-голямо значение е представянето на тракийския цар Мостис, който за втори път, след Синеморец, присъства в съкровище открито при археологически разкопки в тази част на Странджа планина.

При обекта в с.Синеморец продължи разкриването на материали от двата хронологически периода на обитаването му – Късният елинизъм и Възраждането, когато там е изградена еднокорабна църква. В западната част е проучена много добре запазена керамична пещ, в близост до която е открита находка от бронзови-късноелинистически монети. В едно от проучваните помещения, до пещта, е открит култов олтар-есхара, върху която са извършвани ритуали свързани с молбите към  хтоничните божества. Аналогична есхара беше разкрита в дома край Бродилово, което показва изповядването на еднакви култове от обитателите и на двата дома. 

Проучванията на двата владетелски дома край с.Бродилово и с.Синеморец, разтварят една от най-неясните страници от историята на Древна Тракия-периодът от ІІ-І век пр.Хр. В този период, на фона на военните конфликти между Рим и Понтийското царство разиграли се на Балканите, в частност на територията на Странджа планина, се оформя едно от най-мощните и значими тракийски царства-Астейското царство, просъществувало до І в.сл.Хр., но за съжаление все още слабо проучено от съвременната ни историография и археология. По богатството на материалите открити в Бродилово и съкровищата от Синеморец (златните накити от гробната находка и сребърните монети) виждаме, че тази част на Странджа е била изключително богата и е играела важна роля в политическото и икономическото пространство на Астейското царство. 

Проучванията на двата обекта, край Бродилово и Синеморец, позволява да се изясни в голяма степен хронологията на тяхното съществуване. Най-вероятно тяхното построяване и обитаване започва в последната четвърт на ІІ в.пр.Хр., в периода на разцвета на царството на Мостис, а унищожаването им  трябва да се отнесе към началото на втората четвърт на І в.пр.Хр. В този период двата дома са във владенията на Астейското царство управлявано от Садала І, който през този период е на страната на Митридат VІ Евпатор в коалиция със Западнопонтийските градове срещу Рим. През 72 г.пр.Хр. римският пълководец Марк Лукул води наказателен военен поход срещу Западнопонтийските градове и тракийските им съюзници в региона. Най-вероятно, именно при този военен конфликт са унищожени домовете край Бродилово и Синеморец.

Археологическите разкопки през сезона бяха финансирани от Община Царево, Министерство на културата и международната фондация „Хоризонти”.

Добавете коментар


Защитен код
Обнови