Общински съвет Царево одобри парцеларния план за рибарското пристанище

Съветниците дариха имот на църквата

На единадесетото поред заседание на Общински съвет Царево, което се проведа на 21 ноември 2016г., бяха одобрени с единодушие Годишните програми за развитие на читалищната дейност за 2017г. на петте читалища на територията на общината. Общинските съветници гласуваха също  изменение в Наредбата за рекламна и информационна дейност на територията на община Царево, както и изменение в наредбата за поставяне на преместваеми обекти. На сесията бе гласувана и определената такса за храноден на учениците от първи до четвърти клас на  СУ„ Никола Йонков Вапцаров“ , като една част от нея ще се заплаща от родителите, а другата ще се поема от общинския бюджет. Друга точка, която бе разгледана и приета бе Краткосрочна програма на Община Царево за насърчаване използването на възобновяеми източници и биогорива за периода 2016- 2018г. 

И тази година Община Царево спази традицията си и преди Коледа след гласуване дари поредната сграда на  православен храм, този път в село Кондолово. 

На единадесетата сесия след широко обсъждане бе одобрен и парцеларният план, който ще даде възможност да започне процедура по одобрение на проекта за „Реконструкция и модернизация на рибарско пристанище „Мичурин“ гр. Царево“.

Годишната програма за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост за 2016г. бе допълнена след гласуване.

Добавете коментар


Защитен код
Обнови