В морска защитена местност Корал се предвижда забрана на риболова 

Противно на разпространяваните манипулации и неверни твърдения от общински съветник в Царево, в защитена местност „Корал“ се предвижда забрана на риболова според заповед на министър Борислав Сандов.

Във връзка с инициирания процес по предложение на сдружение „Да запазим Корал“ за обявяване на морска защитена местност „Корал“, в община Царево е получено уведомление за участие в комисия на 15.06.2022 г. в РИОСВ -  Бургас.

Целта и задачите пред назначената комисия са да разгледа и вземе окончателно решение, относно обявяването, границите и режима на новата морска защитена зона.

Към документите е приложен и проект на Заповед на министъра на околната среда и водите, съгласно която в границите на защитена местност „Корал“ са забранени следните дейности: риболов; замърсяване на обекта с нефтени продукти и други отпадъци; екстензивно и интензивно отглеждане на аквакултури.

Припомняме, че в приложената обосновка от еколог е посочено, че новата морска защитена територия е подходяща за възстановяването на вида тюлен монах. За тази цел е необходимо да се осигури акватория с режим от мерки на опазване, които да гарантират местообитание и хранителна база за вида. Също така се посочва, че акваторията предлагана за създаване на морска защитена зона „Корал“ е постоянно местообитание на видовете: морска свиня; афала; делфин; есетрови риби и др.

Кметът на община Царево ще участва в комисията, за да представлява интереса на местните хора в постигането на баланс между природата и човешката дейност.

Общинска администрация Царево изразява несъгласие с демонстрирания за пореден път подход по приемане на нова защитена зона или разширяване на съществуваща, без участие на заинтересованите страни – местните и рибарски общности, без широк експертен дебат.

 

Добавете коментар


Защитен код
Обнови