Обявиха Корал за защитена местност

Заливът на плаж Корал е обявен за защитена местност от министъра в оставка на МОСВ Борислав Сандов.

В границите на защитената местност се забранява:

1. Навлизането на моторни и моторно-ветроходни плавателни средства, с

изключение при бедствия, извънредни ситуации, за провеждане на аварийни, контролни и спасителни дейности през цялата година и за нуждите на риболова през периода от 1 октомври до 1 март;

2. Интензивно и екстензивно отглеждане на аквакултури;

3. Използване на дънни, тралиращи, драгиращи средства, включително и бийм трал, депониране на драгажни маси, изхвърляне на отпадни води от плавателни съдове;

4. Изграждане и поставяне на изкуствени подводни рифове или атракциони върху и под повърхността на водата;

5. Изхвърляне на канализационни и/или отпадъчни води от сушата и заустване на канализации;

6. Изхвърляне/изпускане на нефтопродукти и други отпадъци.

Процедурата е инициирана от сдружение „Да запазим Корал“, а в обосновката  е посочено, че новата морска защитена територия е подходяща за възстановяването на вида тюлен монах. За тази цел според доклада от еколог е необходимо да се осигури акватория с режим от мерки на опазване, които да гарантират местообитание и хранителна база за вида. Също така се посочва, че акваторията предлагана за създаване на морска защитена зона „Корал“ е постоянно местообитание на видовете: морска свиня; афала; делфин; есетрови риби и др.

На проведено заседание на Комисия по обявяване на защитената местност кметът на Община Царево единствен гласува против и оспори с особено мнение подхода по обявяване на защитената местност и предвижданите ограничения. 

Към проектното предложение липсваха доклади от редица институции и експерти, а в първоначалния вариант на проекта за заповед риболовът беше изцяло забранен. 

Категорично е нарушен принципът на прозрачност при обсъждане и вземане на решението за създаване на местността, а голяма част от забраните са нелогични и неясни. Продължава да е неясно как ще става на практика преминаването през залива и от къде. Със спорна обществена легитимност е заповедта на министъра в оставка, издадена няколко дни преди да престане да изпълнява тази длъжност. 

Изразена беше позиция в защита на местната общност, вкл. на рибарското съсловие.

След реакцията на кмета на община Царево и на рибарските общности в настоящата заповед се предвижда изключение от забраната за риболов.

 

Добавете коментар


Защитен код
Обнови