На 8 юни, събота, в Руския център на ВСУ"Черноризец Храбър" ще се проведе дискусия под формата на кръгла маса на тема "Медии и изкуствен интелект - взаимодействие и многообразие".