Общинският съвет отхвърли предложения строеж на детска болница «Мама и аз»

Общинският съвет не прие предложението за промени в проекта за строеж на нова детска болница „Мама и аз“, част от болницата „Сърце и мозък“. 

Искането бе Кинт* /коефициент за интензивност на застрояване/ да е в отклонение от действащия ПУП-ПРЗ и правилата и нормативите към ОУП на Бургас за устройствената зона, като се завишава от 4,00 на 4,20.

От 41 гласували 10 бяха въздържали се, 2 против и 29 за. Предложението не се прие, защото за такова решение е необходимо квалифицирано мнозинство от 34 души. Дебатите продължиха повече от час.

Новото крило на МБАЛ „Сърце и Мозък“ - гр. Бургас се предвижда да бъде с осем надземни и два подземни етажа и да съдържа Родилно отделение и Отделение по Онкология с отделни самостоятелни входове с общ брой болнични легла – 318 броя. 

Разпределението на болничните легла и лекарски кабинети се предвижда по следния начин:

Първи етаж – кота ±0,00; ЗП=1386,14 кв.м. 

- Регистратура и чакалня – МБАЛ Сърце и Мозък

- Приемни лекарски кабинети – 9 бр.

- Регистратура и Чакалня – Отделение по Онкология 

- Приемни лекарски кабинети Онкология – 3 бр.

- Регистратура и Чакалня – Родилно Отделение

- Спешен Кабинет АГ

- Кабинети Родилно – 2 бр.

Втори етаж – кота + 3,90; ЗП=1426,25 кв.м. 

-  Отделение по Педиатрия – 25 бр. легла и Интензивно Педиатрия – 12 бр. легла, от които 6 бр. за деца от 0-6г. и 6 бр. за деца от 6-18 г.

- Клинична лаборатория

- Имунологична лаборатория

- Лаборатория по патология

Трети етаж – кота + 7,20; ЗП=1426,25 кв.м.

- Отделение по Ортопедия – 58 бр. легла

Четвърти етаж – кота + 10,50; ЗП=1426,25 кв.м.

- Отделение по Неврология – 39 бр. легла и Реанимация към Неврология – 5 бр. легла

- Отделение по Ревматология – 22 бр. легла

Пети етаж – кота +13,80; ЗП=1426,25 кв.м.

- Отделение по Онкология – 50 бр. легла и 2 бр. зали за химиотерапия с общо 15 стола

Шести етаж – кота 17,10; ЗП=1426,25 кв.м.

- Отделение по Гинекология – 25 бр. легла

- Отделение по Рехабилитация – 33 бр. легла

Седми етаж – кота + 20,60; ЗП=1426,25 кв.м.

- Родилно отделение – 12 бр. легла, Патологична бременност – 15 бр. легла

- Отделение по Неонатология – 22 бр. легла

Осми етаж – кота + 24,00; ЗП=1426,25 кв.м.

- Операционен блок – 5 бр. операционни зали

- Родилен блок – 2 бр. операционни зали за цезарово сечение

В подземните нива се предвиждат обслужващи помещения, както следва:

Втори сутерен – кота – 7,00; ЗП=1547,82 кв.м.

- Паркинг

Първи сутерен – кота – 3,50; ЗП=1547,82 кв.м.

- Отделение по клинична патология, Некропсичен сектор

- Болнична аптека със сектор за приготвяне на цитостатици

- Битови помещения

Съгласно действащия ПУП ПРЗ, за УПИ VII-842 в кв.68 по плана на  ПЗ „Север”, гр. Бургас, устройственият показател за интензивност на застрояване  /Кинт/ е 4,00 при площ на УПИ 5775м2.

Вече са реализирани общо 12885,11м2 РЗП при изпълнението на сградата на МБАЛ „Сърце и Мозък“, трафопост и аптека и кафе.

При това положение,  общо за имота с новопредвиденото крило, РЗП ще стане 24255 кв.м при допустима РЗП за имота – 23100 кв.м., с което показателя Кинт* се получава в отклонение от действащия ПУП-ПРЗ и правилата и нормативите към ОУП на гр.Бургас за устройствената зона, като се завишава от 4,00 на 4,20.

*Кинт е показател за интензивност на застрояване на урегулирания поземлен имот 

Кинт - това е съотношението между общата площ на парцела и допустимата разгъната застроена площ на сградата, която ще се строи върху него

Текст и снимки: meduzata.com

Добавете коментар


Защитен код
Обнови