Още в първия ден след въвеждането на електронната рецепта се появиха и проблемите за лекарите. Масово личните лекари получават сигнали, че фармацевти връщат пациентите и не изпълняват предписаната рецепта.