Мобилни екипи ловят бракониери в горите

Дванадесет мобилни контролни екипа действат на територията на Югоизточно държавно предприятие – Сливен.

Те са разпределени в областите Сливен, Бургас. Стара Загора, Хасково и Ямбол.  

От началото на дейността им от тях са проверени 246 обекта за добив на дървесина, 743 превозни средства, 1225 ловци, 697 физически лица. Мобилните екипи работят на територията на предприятието от началото на месец февруари. За този период от време те са съставели  24 констативни протокола. 193 акта, от които по ЗГ 190 и 3 по ЗЛОД. Екипите от 30 човека, контролират както дейностите по добива, транспортирането и преработването на дървесина, така и законосъобразността на действията на служителите на ЮИДП. 

В резултат на тяхната дейност са предотвратени редица нарушения. Целта на създаването на екипите е подобряването контрола и опазването на горските територии, защита на горите от пожари, действия при сигнали подадени на национален телефон за спешни повиквания 112. 

Всеки екип е снабден с автомобил със специален режим на движение, оборудван с радиостанции, осигуряваща директна връзка с другите екипи. Подбрани са най-опитните служители по охраната, доказали своята дейност през годините. Благодарения на тяхната дейност са заловени и съставени актове на нарушители на закона по лова, които са извършвали острел на животни в ДЛС Ропотамо и са залагали примки за улов на сърни и елени.

Добавете коментар


Защитен код
Обнови