Незаконно изсякоха 23 декара гора в Сунгурларе

Общо 23 декара незаконно отсечена дървесина са открили служителите на РДГ - Бургас при проверка в община Сунгурларе вчера.

Това обявиха пред журналисти в Бургас депутатът от ГЕРБ и член на Комисията по земеделие и храни в парламента инж. Румен Желев и инж. Венелин Радков, директор на РДГ – Бургас.

Имотът има статут на земеделска земя и е общинска. Договорът за ползване е сключен между кмета на община Сунгурларе и жената на кмета на село Прилеп, като земята се отдава за стопанисване на трето лице - Борис Калфов от Бургас. Парцелът е даден да се ползва за черешова градина. 

От направена снимка на земята се вижда, че тя е обрасла и има характеристика на гора. „В чл. 2 от Закона за горите е казано, че дадена територия, която има дървесна растителност и е висока над 5 метра, с покритие над 10 % е гора. Има площ поне декар, а виждаме, че има по-големи площи, които са заети с такива дървета”, обясни инж. Радков. 

Изменението на Закона за горите е в сила от 5 август 2015 година.Венелин Радков обясни, че когато има съмнение за това дали дадена земя е гора, се подава заявление до съответната РДГ, формира се комисия с експерт лесовъд от дирекцията, служител от общинска служба „Земеделие” и се отива на терен и се преценява какво е състоянието на земята. „Когато има характеристика на гора, се прави горско-стопанска програма и се прави нещо по тази гора. Ако няма характеристика на гора, се спазва Законът за опазване на селскостопанското имущество. Там много точно е казано в чл. 32 ал. 2, че до 5 дървета изсичането става с разрешение на съответния кмет на населеното място, над 5 дървета става с разрешение на упълномощено лице от общинския кмет”, допълни инж. Радков. 

В случая при проверката са преброени 111 дънера от дъб, като десетина от тях са с диаметър почти метър. Не се знае какво количество дървесина е извозено. Няма и издадено разрешително за сеч по един от двата закона. Нарушението е по Закона за опазване на селскостопанското имущество и по Закона за горите. 

По Закона за горите глобата е до 3 000 за физически лица и 5 000 за юридически лица. По Закона за опазване на селскостопанското имущество глобата е между 50 и 100 лева.

Румен Желев подчерта, че трябва да има изменения в текстовете на закона, тъй като са много остарели. Той обясни, че за първи път на 1 март 1991 година се приема текст за възстановяване на земеделските земи в реални граници и от тогава законът не е променян. 

Добавете коментар


Защитен код
Обнови