FSC и ДЛС Несебър ще отбележат значението на горите

На 28 септември 2018 г., петък FSC и ТП ДЛС „Несебър” ще отбележат значението на горите и ключовата роля, която FSC играе в опазването им чрез отговорно управление на горите.

В последния петък от септември държавните горски и ловни стопанства и фирмите, сертифицирани от FSC, членовете на FSC, училищата и организациите по целия свят, ще проведат серия от събития за подкрепа, отбелязване и повишаване на осведомеността за отговорното управление на горите и ролята, която FSC играе в него.

ЗАЩО ИМАМЕ FSC ПЕТЪК? 

Всяка година заплахата за нашите гори се увеличава под формата на промени в околната среда и незаконната сеч. Етикетът на FSC гарантира, че дървесината, хартията и другите горски продукти са отговорно произведени от добре управлявани гори и / или рециклирани материали. FSC петък е за споделяне на това послание, така че повече хора да се замислят под каква форма и какво количество дървесина използват в ежедневието си. Продуктите от гората са навсякъде около нас. А колко от тях използвате вие? 

КОЙ МОЖЕ ДА СЕ ВКЛЮЧИ ВЪВ FSC ПЕТЪК? 

FSC петък е отворен за всички! Ако се интересувате от бъдещето на горите, бихме искали да ви видим!

Заповядайте на адрес: гр. Несебър, ул. „Дюни” № 21

За информация: 0883406160 - Ина Иванова