Проверки в складовете за дърва и пелети

Комисията за защита на потребителите започва проверки в складовете за дърва за огрев и пелети. 

Проверката ще продължи до средата на ноември и е насочена към информираността на потребителите относно цената и качествата на горивата. 

При установени нередности ще се налагат санкции в размер от 300 до 1000 лева.