Обучение по Заарландски метод се проведе в Странджа

Близо 30 експерти от ИАГ, РДГ, СИДП, ЮИДП и териториалните поделения на двете предприятия се включиха в третото поред обучение по Заарландския метод, което е част от проект „Земите и горите на орела“ на програма LIFE. 

В рамките на три дни д-р инж. Мартин Борисов запозна участниците в проявата с теоретичната и практическа работа при прилагане на метода, като всеки един от експертите трябваше да приложи наученото в предварително подготвени отдели на територията на ДЛС-Граматиково и ДГС-Кости. 

В края на обучението инж. Борисов сподели, че е изключително доволен от работата с групата, както и от организацията от страна на ЮИДП. Той отговори и на няколко кратки въпроси, свързани с проекта и програма LIFE.

Това е метод, при който участвах още в зараждането му в страната и за мен е удоволствие да виждам, че той се прилага и нови хора проявяват интерес към него, обясни лесовъдът. 

"Хубаво е, че има такива проекти, защото не само този метод, но и други новаторски практики са много нужни за нашето модерно горско стопанство, а дефицита за тяхното прилагане е в липсата на добре обучени кадри, които да ги прилагат на терен. С тези обучения се справяме с този дефицит и караме все повече лесовъди да мислят творчески и да прилагат най-добрите практики при стопанисване на българските гори", сподели инж. Борисов.

ЧЕТЕТЕ ИНТЕРВЮ С ИНЖ. БОРИСОВ ТУК!