Бракониер, ловуващ със забранени средства, спипаха от РДГ Бургас

При изпълнение на служебните си задължения инспектори при РДГ Бургас спират за проверка автомобил в землището на с. Българи. 

Установено е, че в автомобила има извадено от калъф и сглобено ловно оръжие с монтирано към него забранено средство - приспособление за осветяване на целта. Лицето не е представило на проверяващите разрешително за лов, като за констатираните нарушения му е съставен акт.

Служителите от Изпълнителна агенция по горите и нейните структури продължават засилените проверки по контрол по опазване на горските територии. 

Ежедневно се извършват инспекции за превенция, предотвратяване на посегателства и нерегламентирани дейности. При установяване на незаконни практики, нарушителите на горското законодателства се санкционират съгласно действащата нормативна уредба.   

В периода на масово снабдяване на населението с дърва за огрев приоритетно се проверяват обекти за добив на дървесина, обекти за складиране, преработка и търговия с дървесина и превозни средства, транспортиращи дървесина, както и доставката й до крайните потребители. 

Засилените проверки и постоянния контрол в дърводобивните обекти води до по-добра дисциплина на ползване и своевременното предотвратяване на нерегламентирани дейности.

Непрекъснат контрол се осъществява и за спазване на разпоредбите на Закона за лова и опазване на дивеча и Правилника за неговото приложение.