Няма да спре ловът на гургулица у нас

Ловът на гургулица в България ще бъде запазен. Това става възможно с промяна в Правилника за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча, който е качен за обществено обсъждане. 

Европейската комисия отчита тенденция за намаляване популацията на гургулица за Централно-източния прелетен път, който преминава и през територията на Р България. 

В тази връзка е отправено искане за спиране на лова. Това налага дневната норма за отстрел на гургулици да се намали от 8 на 3 броя, а по линия на организиран ловен туризъм от 24 на 15. 

Експертите ще продължат да наблюдават състоянието на популацията и да осъществяват ежегодно провеждания мониторинг, който се прилага от 2022 г.