Горски експерти от Изпълнителна агенция по горите, регионалните дирекции по горите, Учебно опитно горско стопанство и представители на Лесотехническия университет

ЮИДП Сливен разполага със 17 оборудвани противопожарни автомобила, които при възникване на пожар в горския фонд са изпращани в помощ на противопожарните служби за потушаване на огъня в труднодостъпни терени.