Огледахме строящото се съоръжение на границата до Малко Търново, която трябва да възпрепятства навлизането на нерегламентирани мигрантски потоци на територията на България.