Злоупотребите няма да спрат, ако не бъде премахната една основна причина за незаконните сечи – политическите протекции. По този начин се елиминира ползата от технологични нововъведения като GPS-устройствата на камионите, видеонаблюдението и контролните пластини,предупреждават от WWF.

Горски служители откриха служебния си автомобил залят с масло и с отвинтени болтове на гумите. Опитът за сплашване на горските е от тази нощ, съобщиха от Изпълнителната агенция по горите.

Около 01.00 часа е проведена съвместна акция на горски служители от Регионална дирекция по горите – Бургас и Държавно горско стопанство - Ново Паничарево.

В съвещанията и форумите в цялата страна взеха участие лесовъди от регионалните дирекции по горите, държавните горски предприятия, държавните горски и ловни стопанства, както и представители от общинските структури, сдружения и лесовъди на свободна практика, които се занимават със стопанисване на горите.

По получен сигнал експерти от мобилните групи на Югоизточно държавно предприятие – Сливен установиха мащабна незаконна сеч в района на Мусачево, община Гълъбово.

Неправомерно отсечени са над 70 декара гори в общински фонд и 5.5 декара гори в държавни горски територии.

На територията на голяма част от страната стартираха мащабни проверки за контрол по опазване на горите и движението на дървесината у нас, съобщават от Министерството на земеделието и храните. Те са по две направления – от 2 дни се извършват, както комплексни проверки, така и чрез поставянето на временни контролни горски пунктове пред големите ползватели на дървесина.