Брокерите на недвижими имоти се нагушиха

Най-голямото увеличение на доходите е в сферата на търговията с имоти

През второто тримесечие на 2016 г. общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват със 7.3% спрямо същия период на миналата година, сочат данните на Националния статистически институт. Увеличението в индустрията е с 8.6%, в услугите - със 6.6%, и в строителството – със 6.7%.

Разглеждайки разходите по икономически дейности за второто тримесечие на текущата година, то най-висок ръст на общите разходи за труд има при „Операции с недвижими имоти” – 12.2%. На второ и трето място остават секторите „Преработваща промишленост” и „Култура, спорт и развлечения”, съответно с ръст 10.6% и 9.2%.

С 12% се е увеличило месечното възнаграждение на доходите на работещите в сектора „Операции с недвижими имоти” през второто тримесечие на тази спрямо 2015 г.

Добавете коментар


Защитен код
Обнови