Интересът към ваканционните имоти пада главоломно

Смазващо ниско ниво и на преките чуждестранни инвестиции в страната, сочат данните на Българската народна банка (БНБ) за периода между януари и март 2017 година. 2017 година не започна особено обнадеждаващо

за пазара на имоти по отношение на интереса на чужденци към закупуване на недвижимо имущество у нас.

Ако през първите три месеца на предходната година чуждестранни граждани са вложили 8,8 милиона евро в имоти в България, то за същия период на настоящата тези вложения са 7 пъти по-малки или достигат едва 1,3 милиона евро.

Това показват данните на Българската народна банка (БНБ) за преките инвестиции в страната за периода между януари и март 2017 година.

Традиционно най-голям интерес към ваканционни имоти на море и планина в нашата страна имат руснаците, следвани от гражданите на Казахстан и Австрия.

По отношение на преките инвестиции в България като цяло, техният размер за разглеждания период е на рекордно ниско ниво, като те остават на негативна територия с равнище от минус 106 милиона евро.

В сравнение с първото тримесечие на 2016 година през това на настоящата година показателят е намалял с 323 милиона лева, сочат данните.

Най-големите преки инвестиции към страната идват от Норвегия, Малта и Холандия.

От друга страна вложенията на български компании в чужбина са се увеличили с 5,6 милиона евро до 17,6 милиона евро в сравнение с предходната година.