Проверяват за незаконни обекти на плаж Лозенец

Днес ще бъде извършена проверка на морския плаж в село Лозенец. Целта на инспекцията е да се установи дали наемателят на морския плаж изгражда и разполага преместваеми обекти на територията на плажната ивица, съобщиха от Министерството на туризма.

Инспекцията е след протест на жители, че на скалите се строи заведение. Експертите ще проследят дали се спазва предоставената специализирана схема за поставяне на преместваемите обекти и съоръжения, одобрена от министъра на туризма.

Морски плаж "Лозенец" е отдаден за под наем на 5 юли м.г. на фирма "Даймънт ивент" ЕООД. Границите на обекта са определени съгласно специализирана карта, издадена от Агенцията по геодезия, картография и кадастър през декември 2012 г. 

Съгласно договора и Закона за устройството на черноморското крайбрежие наемателят е изготвил специализирана схема за поставяне на преместваемите обекти и съоръжения, като са спазени нормативните изисквания.

Проверката ще установи дали са спазени одобрените от министъра на туризма схеми за преместваеми обекти и съоръжения. В случай на установяване на нарушение ще бъде изготвено предписание за неговото отстраняване. При неспазване на договорните условия спрямо наемателя ще бъдат предприети съответните действия, вкл. налагане на неустойка и прекратяване на договора, съобщиха от ведомството.