На световно ниво сме по отношение на национални и природни паркове

Днес отбелязваме Европейския ден на парковете. И с гордост и самочувствие можем да кажем, че и ние сме дали нещо на света с уникалната си природа. Той е обявен от Европейската федерация на националните и природни паркове "EUROPARC".

24 май е обявен за “Ден на парковете” от Генералната Асамблея на Европейските паркове през 1999 г. Изборът на дата е свързан с 24 май 1909 г., когато в Швеция са създадени първите в Европа девет национални парка.

Националните и природни паркове се обявяват с цел да се защитят и запазят области със специфична биологична, естетична и културна дейност.

Един от най-важните аспекти на националните системи от защитени територии е процентът, който те заемат от общата територия на страната. Средно за света той е около 5.19%, а за България - 4.95%. Това ключва 11 природни парка и  3 национални парка: Национален парк “Рила”, Национален парк “Централен Балкан” и Национален парк “Пирин”.

Природните паркове, с които България се гордее са : Беласица, Българка в Източна Стара планина, Витоша, Врачански Балкан, Златни пясъци, Персина в Свищовско-Беленска низина, р.Дунав, Рилски манастир, Русенски Лом, Сините камъни в Сливенска планина, Източна Стара планина, Странджа и Шуменско плато.