Семейни хотели и квартири под прицела на НАП това лято

През активния летен туристически сезон  контролните действия по спазване на българското законодателство по Южното Черноморие ще се извършват при активно взаимодействие на органите на държавната и местната власт. Ще бъдат извършвани много съвместни проверки, като целта е печалбите в сектора да бъдат реализирани на база спазване, а не заобикаляне на законодателството. 

Един от основните приоритети на проверяващите ще бъде промяна на поведението на задължените лица в посока доброволно спазване на законите. Това стана ясно от проведена днес среща в Бургаската областна управа, организирана от териториалната дирекция на Националната агенция за приходите в Бургас, с участието на представители на морските общини от Южното Черноморие и представители на Комисията за защита на потребителите и Инспекцията по труда. 

Срещата бе открита от управителя на Бургаска област Вълчо Чолаков, който се ангажира със съдействие предложения за промяна в законодателството с цел подобряване  ефективността на контролната дейност, да бъдат придвижвани и разглеждани максимално бързо. „Убедени сме, че доброто и ефективно сътрудничество между държавната и местната власт и навременния контрол, са сериозни мотивиращи фактори за доброволно спазване на българското законодателство и в частност на данъчните и осигурителни закони“, коментира териториалният директор на НАП Бургас Татяна Кънчева.

От териториалната структура на НАП напомниха, че при неиздаване на фискален бон, търговският обект ще бъде запечатван за срок между 10 и 14 дни, а при повторно нарушение за срок от един месец. От началото на годината НАП Бургас е приложила тази крайна мярка за над 90 обекта на територията на региона. 

Семейните хотели и местата за настаняване ще бъдат обект на съвместни проверки от НАП и общините. От приходното ведомство коментираха, че внимателно следят информацията от сайтовете по отношение на заявени и платени нощувки като ще бъдат извършвани внезапни проверки, свързани с  обявените налични  свободни легла. 

И през този летен сезон ще функционира междуведомствен координационен център, който ще синхронизира действията на контролните органи. 

В края на срещата участниците се обединиха около мнението, че държавната и местната власт ще гарантира сигурността и спокойното протичане на активния летен туристически сезон, но ще се намесва категорично в случаите на заобикаляне на законодателството и опитите за укриване на данъци и осигуровки.