Марин Киров е зам.-кмет на община Царево от септември 2021 г. Той е юрист по образование. С връщането си в Царево той пое ресорите обществен ред и сигурност, благоустрояване, екология и чистота. 

Той е един щастлив директор на горско стопанство. Инж. Сахак Сахакян вече 40 години е в системата на горите, а от 2021 година е директор на Държавно горско стопанство (ДГС) "Айтос".

За Евелина Чакърова, която заминава да учи "Журналистика" в Англия и се прибира веднага след като завършва висшето си образование, не съществува вариант да живее продължително време в чужбина.