Визитка:

Инж. Мартин Борисов е завършил Лесотехническия университет в София, след което е защитава докторантура и е главе асистент в катедра Лесовъдство на факултет Горско стопанство в университета.