Една от най-актуалните теми през последните седмици е техническите паспорти на строежите, с която се вменява задължение на собствениците на всички вече построени сгради да изработят за своя сметка технически паспорти.