Договор кампания за Парламентарни избори 2022

Антемон ЕООД, собственик на информационен сайт meduzata.com подписа следния Договор

за кампания за Парламентарни избори 2022:

*****