Договор за кампания за Избори 2023 – две в едно

Антемон ЕООД, собственик на информационен сайт meduzata.com подписа следния

Договор за кампания за Избори 2024 – за Народно събрание и Европейски парламент:

***