Съветници от ГЕРБ с предложение за студентски стипендии

Проект на правилник на Община Бургас за условията за получаване на стипендии от студенти вече е входиран в местния парламент

от общинския съветник от ГЕРБ д-р Антонио Душепеев. 

В мотивите на нормативния акт е записано, че ще бъде дадена възможност на лица в неравностойно положение да имат достъп или да не отпаднат от процеса на получаване на висше образование.

По правилника са работили още общинските съветници от групата на ГЕРБ Виолета Илиева, Стоян Евтимов и Георги Вдовичин.

Стипендиите, които ще се отпускат по реда на правилника са:

- За подпомагане на студенти с трайни увреждания

- За студенти с един родител или без родители

- За студенти, произхождащи от социално слаби семейства

Стипендии ще се отпускат на хора, които имат настоящ адрес на територията на общината през последните десет години и имат среден успех не по-нисък от „много добър 4,50” от първата година на следването или от дипломата за завършено средно образование. 

В мотивите си д-р Душепеев е отбелязал добре работеща местна икономика, позволяваща отделяне на допълнителни средства за персонално подпомагане на най-уязвимите хора в общината.

Като финансови източници са посочени бюджетът на Община Бургас за 2016 г. и след това, бъдещи целеви дарения от физически и юридически лица.

Добавете коментар


Защитен код
Обнови