Да бъдат предоставени имоти на общини в Бургаска област, които в момента са със статут на държавна собственост и са с отпаднала необходимост за Министерството на отбраната (МО).