Използвах кампанията, за да слушам хората. Радвам се, че имах срещи във всички квартали, комплекси и села на община Бургас. Чух проблемите, чух и поздравления за развитието на Бургас, за проектите, които реализираме.

Кандидатите за общински съветници от ГЕРБ-Бургас Милен Петров и Лиляна Драгоева се срещнаха с представители на Териториалната съюзна организация на „Съюз на слепите в България“, „Районна организация на глухите“, „Съюз на глухите в България“, сдружения „Достоен живот“, „Интеграция“ и „Дружество на инвалидите“.