С решение от 15 януари 2014 г. върховният административен съд излезе с окончателно решение, че прекратява производството по делото за Общ устройствен план на Община Царево. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Шест години се точат съдебните дела за ОУП на община Царево, като основният проблем е предвиденото застрояване на  Парк Странджа и малкото останали незастроени местности до морето. С влезлия в сила вече ОУП пречките за това са премахнати.