В Бургас премахнаха 225 трошки от улици и тротоари

Общо 225 стари и излезли от употреба коли са премахнати доброволно или със заповед за принудително преместване в община Бургас, съобщават от общинската администрация.

Извършени са повече от 350 проверки за изоставени и излезли от употреба превозни средства. Издадените заповеди за принудително преместване са 102. Съставени са 492 констативни протокола за започване на процедури, свързани с излезлите от употреба превозни средства.

За да бъде един автомобил класифициран като излязло от употреба МПС, той трябва да отговаря на поне едно от следните условия - да е със стари регистрационни номера; да са минали поне три месеца от датата, на която е следвало да бъде извършен задължителен периодичен технически преглед, да се намира на терен общинска или държавна собственост, посочиха от общината.

В отговор на получените в общината сигнали за изоставени автомобили, екоинспекторите извършват проверка на място и маркират със стикер тези, които отговарят на посочените критерии. Съгласно изискванията на Наредбата по управление на отпадъците и Наредбата за излезлите от употреба МПС на техните собственици се дава 14-дневен срок за доброволното им преместване на площадка за временно съхранение или в център за разкомплектоване.

След изтичане на този срок се извършват съответните контролни проверки.

Ако автомобилите не са преместени, следва съставяне на акт за установяване на административно нарушение и издаване на заповеди за принудителното им преместване. За съжаление, законовите срокове са относително дълги и в най-оптимистичния вариант реално принудително преместване може да се осъществи до месец след влизане в сила на заповедта за принудително преместване или около шест месеца от стартиране на процедурата, коментираха от общината.

 

Добавете коментар


Защитен код
Обнови