Общинският съветник Евгений Мосинов, който е и кандидат за кмет на община Бургас в предстоящите местни избори е входирал питане до градоначалника Димитър Николов по актуален въпрос с обществено значение.