В Камено: Назад към лютиерството и корените на кайлии

Сред познавачите на българската музика Камено е място, познато изключително с майсторите на традиционни български инструменти.

Два рода са съхранили през вековете майсторството да сътвориш от дървото предмет, който в ръцете на музикантите оживява и ни пренася в света на предците ни – вътрешното усещане, къде е България. 

В Камено живеят и работят едни от най-добрите съвременни майстори на гъдулка, кавала и гайдата, добре познати у нас и в чужбина. От техните ръце излизат инструментите на най-популярните български музиканти.

Изработването на народни инструменти е стар и важен занаят, без който опазването на българските музикални традиции е невъзможно. Има ли обаче кой да продължи делото на майсторите на гайди и гъдулки и как това може да бъде поощрено? Все по-трудно се намират желаещи да изучават фолклорно изпълнителско изкуство, което се отразява и на лютиерите и техния занаят.

Търсенето намалява, с което изчезва и стимулът майсторите да поддържат и развиват тази интересна професия - част от българското нематериално културно наследство. Популяризирането на инструментите сред младите хора и представянето им чрез музиката, която те даряват на различни нива, езици и публики чрез използването на иновативни методи и информационни технологии, е единствен начин за съхранение.

За целите на опазването, документирането, представянето и популяризирането на това изключително ценно наследство на кайлии, НЧ „Просвета-1927 г.“ предвижда ремонт обновяване на част от читалищната сграда в гр. Камено с цел да се изгради експозиция и да се предложи място за предаване на занаятите на младите хора в подходяща среда, закупуване на оборудване за осветление и озвучаване на фестивални събития; провеждане на серия от културни събития. 

Предложената инициатива ще спомогне за опазването на нематериалното културно наследство на Камено, развитието на културата в общината, създаването и провеждането на нови събития от културния календар, както и популяризирането му като уникален туристически продукт.

 

 

Добавете коментар


Защитен код
Обнови