Община Царево ще обжалва заповедта за Защитена местност Залив Корал

Издадената на 07.07.2022 г. Заповед за създаване на Защитена местност „Залив Корал“ е публикувана в Държавен вестник, бр. 59

На 25.07.2022 г. е публикувана приетата на 07.07.2022 г. заповед за Защитена местност „Залив Корал“.

Процедурата е инициирана от сдружение „Да запазим Корал“, а в обосновката  е посочено, че новата морска защитена територия е подходяща за възстановяването на вида тюлен монах. За тази цел, според доклада от еколог е необходимо да се осигури акватория с режим от мерки на опазване, които да гарантират местообитание и хранителна база за вида. Също така се посочва, че акваторията предлагана за създаване на морска защитена зона „Корал“ е постоянно местообитание на видовете: морска свиня; афала; делфин; есетрови риби и др.

На проведено заседание на Комисия по обявяване на защитената местност кметът на Община Царево единствен гласува против и оспори с особено мнение подхода по обявяване на защитената местност и предвижданите ограничения. Към проектното предложение липсваха доклади от редица институции и експерти, а в първоначалния вариант на проекта за заповед риболовът беше изцяло забранен.

Изразена беше позиция в защита на местната общност, вкл. на рибарското съсловие.

След реакцията на кмета на община Царево и на рибарските общности в настоящата заповед се предвижда изключение от забраната за риболов. 

Твърденията на министъра в оставка Борислав Сандов, че заповедта е била изпратена в община Царево са неверни.

Неверни са и внушенията, разпространявани от независим общински съветник, че забраните са приети заради кмета на община Царево. Видно от протокола кметът на община Царево е гласувал единствен против да се приема защитената зона.

Община Царево ще обжалва в срок публикуваната заповед.   

 

Добавете коментар


Защитен код
Обнови