Ускоряващата се годишна инфлация принуди много хора да търсят убежище за обезценяващите се двуцифрено доходи или спестявания. "Дневник" предлага няколко идеи за това в специалната поредица "Инфлацията: какво да се прави".