Министърът на туризма Илин Димитров издаде днес заповед за определяне на спечелилия кандидат в търга за отдаване под наем на морски плаж "Стамополу-Перла 1"и морски плаж "Стамополу-Перла 2", община Приморско. 

Туристическият гаранционен фонд е изключително забавено действие. Той е задължение на правителството. Всички, които се записват за туристически услуги през туроператор, трябва гарантирано да могат да си получат парите обратно или да получат обещаното.