Д-р Христо Дечев ще бъде временният заместник на Комплексния онкологичен център в Бургас, докато приключи процедурата за избор на нов управител.