Остеопорозата често е смятана за болест при жените, в резултат на което милиони мъже в света остават извън обхвата на провежданата превенция, диагностика и лечение на заболяването, тъй като не са информирани за своите лични рискови фактори за развитие на остеопороза и за начините за предпазване от фрактури и инвалидизация. 

МБАЛ-Бургас спешно търси кръводарители от всички кръвни групи, съобщават от Отделението по трансфузионна хематология. Само за последните четири денонощия от отделението, което е единствено в областта,  са осигурили над 200 сака кръвни съставки за пациенти с травми от пътно-транспортни произшествия, изгаряния и др. 

В Бургас бе открит „Комплексен онкологичен център“. Поликлиниката е построена със средства на община Бургас и "Комплексен онкологичен център - Бургас" ЕООД. В нея ще се прилагат най-съвременните методи за профилактика, диагностициране и лечение на онкоболни пациенти.

Бургаската болница вече разполага с апарат за скрининг на слуха при нововородени. Той е дарение от „Българската Коледа”. Благодарение на това дарение вече ще можем да диагностицираме нарушенията на слуха в съвсем ранна възраст, което е неоценимо предимство за успешно лечение”, коментира д-р Светлозар Георгиев.  

МБАЛ Бургас АД вече притежава международно признат сертификат за управление на качеството ISO 9001:2008. Сертификатът е издаден след одит на лечебното заведение и гарантира, че то отговаря на всички европейски изисквания за оказване на медицинска помощ, обясни изпълнителният директор на МБАЛ Бургас д-р Бойко Миразчийски.