Около 20% от служителите на МБАЛ- Бургас са вече пенсионери или са в предпенсионна възраст и продължават да работят,заяви д-р Бойко Миразчийски, директор на здравното заведение.

След уверенията на министър Андреева за изграждането на спешния болничен комплекс в МБАЛ Бургас, на 30.05.2014 г. е подписан договор между МБАЛ Бургас и Министерството на здравеопазването за проектиране, СМР дейности и оборудване на Спешен болничен комплекс към МБАЛ Бургас.