След уверенията на министър Андреева за изграждането на спешния болничен комплекс в МБАЛ Бургас, на 30.05.2014 г. е подписан договор между МБАЛ Бургас и Министерството на здравеопазването за проектиране, СМР дейности и оборудване на Спешен болничен комплекс към МБАЛ Бургас.

В акушеро-гинекологичното отделение към МБАЛ „Дева Мария“ Бургас бе извършена високорискова операция на бременна жена, при която се отстрани 8 сантиметров миомен възел в разпад.

В забързаното ежедневие често забравяме да обърнем внимание на себе си и по-скоро на вътрешно състояние, в което се намираме. Забравяме да се храним здравословно, обездвижваме се и сякаш телата ни се разхождат свободно в пространството.