След месец в сила ще влязат промените в Закона за потребителските кредити. От 23 юли ипотечните кредити ще са без такса за усвояване, годишно обслужване и предсрочно погасяване. 

Два имота в станалата популярна с Дюнигейт местност Кокалу,край Несебър ще бъдат продадени от военното министерство с мотива,че имотите са с отпаднала необходимост и не са атрактивни за ведомството.

Безумните строежи в Яйлата до село Камен бряг продължават, въпреки, че обектът е със статут „временно спрян“. За това съобщи художникът Владими Руменов, който е представител на Гражданска инциатива за опазване на културно-историческото наследство (ГИОКИН).

В границите на Националния парк“Бълагрско Черноморие“  са включени над 160 млн. кв.м. общинска и частна земя, която съгласно Закона за защитените територии трябва да бъде заплатена от държавния бюджет. Отчуждаването ще струва над 3 млрд. лева пари на данъкоплатците.