Проектът на мол „Гранд Галерия“ в суперцентъра на Бургас, който получи отрицателно становище от бургаските архитекти все пак напредва. Министерството на културата е съгласувало визата за проектиране.

След месец в сила ще влязат промените в Закона за потребителските кредити. От 23 юли ипотечните кредити ще са без такса за усвояване, годишно обслужване и предсрочно погасяване. 

Два имота в станалата популярна с Дюнигейт местност Кокалу,край Несебър ще бъдат продадени от военното министерство с мотива,че имотите са с отпаднала необходимост и не са атрактивни за ведомството.

Безумните строежи в Яйлата до село Камен бряг продължават, въпреки, че обектът е със статут „временно спрян“. За това съобщи художникът Владими Руменов, който е представител на Гражданска инциатива за опазване на културно-историческото наследство (ГИОКИН).